จ.ลำปางไข้เลือดออกระบาดหนักเร่งรณรงค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในจังหวัดลำปาง ว่า เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2553 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 97 ราย โดยในเขตเทศบาลนครลำปาง พบ 15 ราย ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สำหรับในเดือนมิถุนายน ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน เทศบาลนครลำปาง จะออกรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และ อสม. จะออกให้ความรู้ แจกทรายอะเบท พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ ตามอาคารบ้านเรือน ท่อระบายน้ำในชุมชน โรงเรียน และตามหอพักต่างๆ