เชียงใหม่ จัดพิธีสืบชะตาเมือง 10 จุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและสืบชะตา เมืองเชียงใหม่ ประจำปีนั้น สถานที่ประกอบพิธี กลางอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ และรอบเมืองเชียงใหม่ รวม 10 จุด โดยมี นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบ
พิธีทำบุญตักบาตร ขึ้นท้าวทั้งสี่ และเริ่มประกอบพิธีกรรมพร้อมกัน เพื่อเป็นการให้กำลังใจ บำรุงขวัญสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี สร้างความสามัคคี และเป็นการแสดงถึงการกตัญญูกตเวทิตา ต่อบรรพบุรุษ ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา ถือว่าเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ทั้งนี้พิธีกรรมสำคัญที่กระทำในบริเวณต่างๆ ทั้ง 10 จุด มีการจัดตั้งพิธี พร้อมจัด อาสนะ สำหรับพระรวม 108 รูป อาหารคาวหวาน โต๊ะรับบริจาคเงิน และนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา บูชาเท้าจตุโลกบาล
และเทพเจ้าประจำเมือง ถวายเครื่องไทยทาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีในแต่ละจุดจำนวนมาก