หญิงไทยค้ากามในแอฟริกาเข้าสถานกักกันแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ เปิดเผย ข้อเท็จจริงกรณีมีหญิงไทย 21 ราย ถูกจับกุมฐานค้าประเวณี ที่สถานบริการ The Lodge ในเขต Kempton Park นครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ว่า หญิงไทยที่ถูกจับกุมมี 18 ราย ไม่ใช่ 21 ราย และทั้งหมดไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ แต่เต็มใจเดินทางไปค้าประเวณีเอง ทั้งนี้ ตามกฎหมายคนเข้าเมืองแอฟริกาใต้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิสูจน์ทราบได้ว่า คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในแอฟริกาใต้ ผู้ใดมีความผิดฐานค้าประเวณี จะต้องถูกเพิกถอนการอนุญาตให้พำนักอยู่ในแอฟริกาใต้โดยอัตโนมัติ เเละมีสภาพเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทันที และถูกห้ามมิให้เดินทางเข้าแอฟริกาใต้อย่างถาวร ดังนั้น หญิงไทยทั้ง 18 ราย จึงมีสภาพเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยในวันนี้ หญิงไทยทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันเขต Lindella (ลินเดล่า) เพื่อรอการเนรเทศกลับประเทศไทยต่อไป โดยคาดว่า กระบวนการเนรเทศจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เเละมีโทษปรับ 3,000 - 5,000 แรนด์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้การช่วยเหลือเเละการเยียวยาหากจำเป็น