กยศ.แจ้งนร.-นศ.กู้ยืมได้จาก ธ.อิสลาม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ กยศ. ได้เปิดช่องทางให้นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้รับเงินกู้ยืมผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อีกธนาคารหนึ่ง นอกเหนือจากช่องทางเดิมที่กู้ยืมผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับหลักศาสนา เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวมุสลิมในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยนักเรียน นักศึกษา ต้องทำตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนฯ โดยสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2553 และเมื่อสถานศึกษาได้พิจารณาให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับสิทธิ์กู้ยืมแล้ว จึงสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย สำหรับรอรับเงินค่าครองชีพรายเดือนได้ต่อไป