รมว.วิทย์ยันไม่เลิกผลิตเครื่องแทนจีที200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ยุติโครงการผลิตเครื่องตรวจหาระเบิด เพื่อใช้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทดแทนเครื่องจีที 200 โดยมีผู้สนใจเสนอเข้ามาหลายโครงการ และใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมาก ซึ่งได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว แต่มาประสบปัญหาเรื่องการชุมนุม จึงต้องชะลอโครงการไปก่อน ขณะเดียวกัน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปหารือกับกระทรวงกลาโหม ว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถผลิตเครื่องลักษณะดังกล่าว นำไปใช้ในเบื้องต้นได้ อย่างไรบ้าง ซึ่งในระยะสั้นต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท

ส่วนการผลิตเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดของไทย ให้สำเร็จในระยะยาวนั้น ต้องใช้เงินเป็นพันล้านบาท โดยมั่นใจว่า หากรัฐบาลเห็นชอบอนุมัติงบประมาณให้ ก็สามารถผลิตเครื่องออกมาได้ ในเวลาไม่นาน เพื่อช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้