ลำปาง รณรงค์ป้องกันลักลอบการทิ้งขยะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการลงนาม ในบันทึกข้อตกลง (M.O.U.) โครงการแนวร่วมรณรงค์ ต้านการลักลอบ ทิ้งขยะในเขตอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกันเป็นสักขีพยานลงนาม และดำเนินโครงการร่วมกัน จากนั้น ทุกเครื่อข่ายได้ร่วมกันปฏิบัติการภาคสนาม โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และติดตั้งป้ายรณรงค์ ข้อห้าม บทลงโทษ ทั้งนี้ ทางภาคประชาชน ก็จะได้ร่วมมือกันเข้ามาดูแล และเฝ้าระวัง หากพบรถขยะลักลอบเข้ามาในพื้นที่ ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบทันที