สธ.ลำปางเตือนระวังโรคปากเท้าเปื่อยหน้าฝน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากเปื่อย ในเด็กเล็กขณะนี้ ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ยังไม่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนยอดผู้ป่วยล่าสุดจนถึงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้นจำนวน 162 รายและ
ถือว่า ยังไม่ระบาดเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ เชื้อไวรัส จะเจริญเติบโต และแพร่เชื้อได้ดีในช่วงอากาศชื้น และเย็นจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ซึ่งในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน โรคดังกล่าวอาจจะกลับมาระบาด จึงจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด