ปลัดกลาโหม ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนราชเทวี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผย หลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในชุมชนย่านราชเทวี ที่ได้รับผลกระทบว่า ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ถึงการเร่งเยียวยา รวมถึงการดูแลเรื่องสภาพจิตใจและรับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นเพียงระยะแรกของการดำเนินการเยียวยา นอกจากนี้ จะจัดทำแผนการเยียวยาในระยะยาว และรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่ต้องเร่งเยียวยาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านทาง ศอฉ.ต่อไป รวมทั้งขอให้ประชาชนให้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อภิชาต ยังยืนยันอีกว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารนั้น เป็นไปตามขั้นตอน และยอมรับว่า เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทหารมีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนก็ตาม แต่เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารก็พร้อมเข้ามาดูแลรับผิดชอบ