ภูเก็ตเตรียมซ้อมแผนรับมือดินถล่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากข้อมูลของ กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า จังหวัดภูเก็ตเสี่ยงภัยดินถล่มในพื้นที่ 3 อำเภอ 10 ตำบล รวม 14 หมู่บ้าน และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตอง มีความเสี่ยงดินถล่มสูง เช่น บ้านไม้เรียบ บ้านกะหลิม และบ้านเหนือ เนื่องจากมีการปรับหน้าดิน การตักดินและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนภูเขาและที่สูงเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครให้มีทักษะ ความชำนาญ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การอพยพ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยและดินถล่มขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553

ทั้งนี้จะแบ่งการฝึกซ้อมแผนฯ ออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกทดสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักการกู้ชีพกู้ภัย กรณีสถานการณ์อับอากาศ, วิศวกรรมโครงสร้างกับการกู้ชีพกู้ภัย และการกู้ชีพ
ช่วยชีวิตและการฝึกปฏิบัติ ส่วนการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามนั้น จะฝึกที่บริเวณถนนสิริราชย์ (ตรงข้ามไซมอนคาบาเรต์) หาดป่าตอง

ในการฝึกจะมีการจำลองเหตุการณ์เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าตอง เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม มีการฝึกซ้อมระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการค้นหาผู้ประสบภัย การกู้ชีพกู้ภัย การตั้งโรงพยาบาลสนาม และการช่วยชีวิตในภาวะกดทับจากดินถล่ม ซึ่งถือเป็นการฝึกครั้งแรกในประเทศไทย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!