นัดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครปปช.ใหม่8มิย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสรรหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตาม รธน. มาตรา 246 วรรคสอง และมาตรา 205 เพื่อสรรหาผู้เข้ารับตำแหน่งแทน น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ มีกำหนดนัดประชุมในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร พร้อมทั้งลงมติเลือกผู้สมัครให้เหลือ 1 คน และพิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอต่อนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานวุฒิสภาต่อไป

โดยขณะนี้ มีผู้เข้าสมัครกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว 7 ราย ได้แก่ นายปรีชา เลิศกมลมาศ อดีตเลขาธิการป.ป.ช., นายวิสัย พฤกษะวัน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม , นายกุลพัชร์ อิทธิธรรมวินิจ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดตลิ่งชัน ,พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ หัวหน้าตุลาการศาลทหาร กรมพระธรรมนูญ , พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิสสะมาน อดีตเลขาธิการป.ป.ง. และ ดร.จงจิตต์ หิรัญลาภ