ฤดูมรสุมเริ่มขึ้นแล้วในอินเดีย ซึ่งปีนี้มาเร็วกว่าปกติ 1 วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียแจ้งว่า ฤดูมรสุมซึ่งกินเวลายาวนาน 4 เดือนได้มาถึงแล้ว โดยปีนี้ฤดูมรสุมมาถึงเร็วกว่าปกติ 1 วันจากที่จะเริ่มขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน และคาดว่าจะมีฝนตกเป็นปกติทั่วประเทศ ขณะที่เกษตรกรต่างหวังว่าจะมีฝนตกมากกว่าปีที่แล้ว หลังจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ 37 ปี ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้ฝนนับว่ามีความสำคัญต่อพื้นที่ในแถบชนบทของอินเดีย ซึ่งมีประชากร 2 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่.