กกอ.เน้นรับน้องปีนี้ต้องปรองดองกัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้า การกำหนดมาตรการรับน้องของปีการศึกษา 2553 ว่า กลางเดือนมิถุนายนนี้ ตนจะเรียนประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อกำชับใน 2 เรื่องหลัก ๆ คือ อยากให้การจัดกิจกรรมรับร้องในปีนี้ มุ่งเน้นเรื่องความปรองดอง เป็นกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม อย่างที่สอง คือ อยากให้เน้นจัดกิจกรรมในเชิงฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา โดยอยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนใกล้เคียง ใครอยู่ใกล้พื้นที่ใด ก็ลงไปช่วยตรงนั้น

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในส่วนของจุฬาฯ จะเริ่มจัดกิจกรรมรับน้อง ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ โดยปีนี้จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปรับน้องต่างจังหวัด และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมรับน้องที่ต้องค้างคืนเพื่อความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังขอความร่วมมือให้กับนักศึกษาว่า ขอให้เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม อาทิ ทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น