32 ทีม ร่วมตบลูกยางเยาวชนปทท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภททีมชาย มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 16 ทีม รอบแรกแบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 4 ทีม ดังนี้

สาย ก สโมสรทหารอากาศ , โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก , มัธยมวัดบึงทองหลาง , วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

สาย ข สโมสรทหารบก, โรงเรียนนครนนท์วิทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี

สาย ค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี, สโมสรราชนาวี, โรงเรียนบางกะปิ

สาย ง โรงเรียนฐานเทคโนโลยี, ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนนท์