แอตต้า ประชุมฟื้นฟูประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล ศรีตระกูล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (31 พ.ค.) สมาคมฯ นัดประชุมกันเวลาประมาณ 10.00 น. ที่ โรงแรมเอเชีย เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประเด็นเสนอใหม่หลายเรื่อง หลังจากที่ขณะนี้นักท่องเที่ยวหดตัวเหลือประมาณร้อยละ 20-30 เท่านั้น ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ แอตต้า ได้เสนอความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่รัฐบาลไปแล้ว เช่น เงินกู้อัตราผ่อนปรน 5,000 ล้านบาท การลดภาษีเงินได้

ด้าน นายอภิชาติ สังฆอารี ที่ปรึกษานายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กล่าวว่า นักท่องเที่ยวลดลงในอัตราสูงมาก สิ่งที่รัฐต้องเร่งทำคือควรจะฟื้นฟูบ้านเมืองและจิตใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น หลังจากนั้นฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยใน
ขณะนี้ต้องหวังการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยเองเป็นอันดับแรก หรือไทยเที่ยวไทย เพราะจะเห็นได้ว่า ต่างชาติยังไม่ยกเลิกประกาศเตือน เรื่องความเสี่ยงที่จะมาเมืองไทย