ต่างชาติหายไร้เงาเที่ยววัดพระแก้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ปกติจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และยุโรป มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งแหล่งโบราณสถานที่อื่นๆ ด้วย คงต้องรอดูในอีก 2 -3 เดือน ว่าจะมีชาวต่างชาติ กลับเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากน้อยเพียงใด หากยังซบเซาอยู่ ทางกรมศิลปากรจะต้องเร่งเสนอมาตรการด่วน โดยใช้แหล่งมรดกโลกเป็นจุดขายในการฟื้นภาพลักษณ์ของประเทศ และอีกช่องทางหนึ่งจะประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้กลับมาเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติอีกด้วย

นางโสมสุดา ลียะวณิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะกรรมการมรดกโลก กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ชาวต่างประเทศ กลับเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิม โดยเฉพาะผล
กระทบที่มีต่อแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ ที่เป็นแหล่งมรดกโลก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา อุทยานแห่งชาติสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรราชธานี มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสุโขทัย ได้รับผลกระทบมากที่สุด สายการบิน โรงแรม แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้บริการ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น วธ. จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติ มาเที่ยวประเทศไทย