เชียงรายติด1ใน1,000เมืองคุณภาพชีวิตดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมพงษ์ กุลวงศ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้ผ่านการสรรหาให้เป็นหนึ่งใน 1,000 เมือง เพื่อรับโล่รางวัลจาก
นายกรัฐมนตรี ในการจัดการเมืองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีตามโครงการการสรรหา 1,000 เมือง 1,000 ชีวิต พิทักษ์คุณภาพชีวิตคนเมือง เนื่องในวันอนามัยโลกปี 2553 ซึ่งถือว่า รางวัลเป็นที่น่าภูมิใจของเทศบาลนครเชียงราย และชาวจังหวัดเชียงรายมาก นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงรายได้จัดโครงการถนนคนเดิน วิถีล้านนา เพื่อสุขภาพและภาวะที่ยั่งยืนโดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงผลงานการประกวดภาพถ่ายเมืองน่าอยู่ การจัดนิทรรศการเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และสุขภาพและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และคนเมืองทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลดังกล่าว