ชาวออนไลน์นัดรวมตัวรวมความคิดทำดีให้ปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่ม twitter for Thailand เปิดเผยว่า ได้นัดรวมตัวสมาชิกคนเล่น twitter และ facebook ที่สนใจในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมไทย ในวันนี้มีผู้สนใจมาร่วมประมาณ 200 คน ซึ่งกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็นในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ที่จะทำความดีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สังคมไทย กลับมาสู่ความสุขอีกครั้ง

ทั้งนี้เหตุการณ์ทางการเมืองของไทย ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา จนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้น ก็อาจนำไปสู่ว่า เป็นเรื่องเอนเอียง และเข้าข้างฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดได้

สำหรับกิจกรรมแรก ที่ทางกลุ่มจะร่วมกันทำนั้น คือ การทำเว็บไซต์www.tw4th.com ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวม และเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำคาวมดีให้กับประเทศชาติ