สธ.เผยคนไทยตายเพราะบุหรี่ปีละเกือบ5หมื่น

สธ.เผยคนไทยตายเพราะบุหรี่ปีละเกือบ5หมื่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว ในการจัดกิจกรรม "หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ที่ศูนย์การค้า MBK Center ว่า ปัจจุบันบุหรี่ เป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิต อันดับที่ 2 รองจากโรคความดันโลหิตสูง และคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละเกือบ 42,000 คน ในส่วนของประเทศไทย ผู้หญิงยังสูบบุหรี่น้อย โดยมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 2-3 เทียบกับอัตราการสูบบุหรี่ในเพศชาย อยู่ที่ร้อยละ 40 แต่จากการสำรวจ ครั้งล่าสุดปี 2552 เป็นครั้งแรกที่อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยเพิ่มขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีตัวแทนวัยรุ่น กว่า 500 คน จากทั่วประเทศ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อและหลงกลยุทธ์หลอกลวงเด็ก ของบริษัทบุหรี่