เลขาฯเพื่อผู้บริโภคร้องรัฐตั้งกก.สอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาลี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวในงาน ร่วมเดินธรรมยาตราด้วยความสงบ จากสี่แยกราชประสงค์ เพื่อมาทำพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงทั้งหมด ในช่วงที่มาชุมนุมในกรุงเทพฯ 68 วัน โดยคณะกรรมการที่มาจากคนกลาง ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า เหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทั้งเรื่องการใช้ความรุนแรง การก่อการร้าย ใครยิงใครและการเผาในที่ต่างๆ มาอย่างไร ซึ่ง
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งสองฝ่ายจะทำให้แก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้อย่างแน่นอน หากไม่มีการค้นหาข้อเท็จจริง แผนปรองดองที่ นายกรัฐมนตรีต้องการทำให้สำเร็จ คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้การค้นหาความจริง ไม่ใช่เพื่อทำเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง หรือเป็นวีรชนของชาติ เพราะเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมาในช่วง 4-5 ปี เป็นเรื่องความขัดแย้งที่สังคมไทย ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเร่งค้นหาความจริงให้มากที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับและเห็นตรงกัน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่าย นปช. คนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง คนเสื้อหลากสี และผู้อยู่เบื้องหลังทุกส่วน หลังจากนั้นจะเกิดความปรองดองได้อย่างแท้จริง เชื่อว่า สังคมยังมีความหวังในการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา และไม่กลับไปสู่ความรุนแรงอีก เพราะคนไทยทุกคนต่างเจ็บปวดกลับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองมามากพอแล้ว ดังนั้นภาครัฐจะต้องเร่งหาความจริงให้กับสังคมให้มากที่สุด และไม่ควรเอาความจริงแค่ครึ่งเดียวมาทำให้คนไทยทั้งประเทศยอมรับ