กลุ่มไทยรวมใจยื่นถอดถอน10ส.ส.เพื่อไทย

กลุ่มไทยรวมใจยื่นถอดถอน10ส.ส.เพื่อไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทันตแพทย์หญิง พจนพรรณ มีสัจจี แกนนำกลุ่มไทยรวมใจ และคณะเข้าแสดงตัวต่อ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เพื่อเป็นผู้ริเริ่ม รวบรวมรายชื่อประชาชน 20,000 รายชื่อ ขอให้วุฒิสภา ถอดถอน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เช่น พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย, นายสุนัย จุลพงศธร, สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และบุคคลอื่นๆ รวม 10 คน เนื่องจากมีพฤติกรรม ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อาทิ การขึ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มคนเสื้อแดง และการให้สัมภาษณ์พาดพิง กระบวนการศาลยุติธรรม

โดยประธานวุฒิสภา กล่าวว่า หลังจากนี้จะให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ส่งรายชื่อผู้แสดงตน ตรวจสอบสถานะที่กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง ตรวจว่า มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือ มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ และผู้ยื่นจะต้องหารายชื่อให้ครบ 20,000 รายชื่อ ภายใน 180 วัน