สสจ.ตราด จัดโครงการปีทองของผู้สูงอายทำรากฟันเทียมพระราชทาน..จาในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สสจ.ตราด จัดโครงการปีทองของผู้สูงอายุ ทำรากฟันเทียมพระราชทาน..จากในหลวง (30 พ.ค.53) นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ นำร่องการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ซึ่งก่อนหน้าผู้สูงอายุจะใส่ฟันปลอมทั้งปาก แบบไม่มีรากฟัน ทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่เต็มที่จากปัญหาฟันเทียมไม่ยึดติดกับขากรรไกร ทำให้รับประทานอาหารไม่อร่อยเหมือนครั้งมีฟันแท้อยู่ในปาก ผู้สูงอายุจึงไม่มีความสุขในการดำรงชีวิต สุขภาพจิตเริ่มแย่ลง การฝังรากฟันเทียมนี้รากจะช่วยยึดฟันเทียมให้ติดแน่นกับขารไกร โดยวิธีฝังรากฟันเทียมที่บริเวณขากรรไกรล่างทั้งข้างซ้ายและขวา รายละ 2 ราก โดยผู้สูงอายุต้องไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด เช่น โรคหัวใจ เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ควบคุม เป็นต้น และต้องมีกระดูกเบ้าฟันเพียงพอรองรับรากฟันเทียมด้วย โดยขั้นตอนในการใส่รากฟันเทียม ใช้เวลาผ่าตัดนาน 30 นาที จากนั้นปล่อยทั้งไว้ 3 เดือน เพื่อให้กระดูกสร้างเนื้อเยื่อเกาะติดรากฟัน จึงใส่อุปกรณ์อีก 1 ชิ้นเป็นตัวติดติดกับฟันเทียมปกติ ทิ้งไว้อีก 1 เดือน ก็จะสามารถใช้รากฟันเทียมได้เต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่หลุดหรือหลวมอีกอไปโครงการ รากฟันเทียมพระราชทานจากในหลวง จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและช่วยให้รับประทาอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้น ชีวิตมีความสุขโดยมีต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 50,000-120,000 บาท ต่อราก ทั้งนี้กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จะดำเนินการประสานส่งต่อคนไข้ผู้สูงอายุให้แก่แพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุจังหวัดตราดที่สนใจทำรากฟันเทียมฟรี ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป