สงขลาทำบุญเมือง3ศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองสงขลา ประจำปี 2553 ซึ่งคณะสงฆ์ จ.สงขลา ร่วมกับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดขึ้นบริเวณสวนหย่อมเซี่ยงตึ๊ง อ.หาดใหญ่ ประชาชนพร้อมใจกัน นุ่งขาวห่มขาว เข้าร่วมในพิธีคับคั่ง เพื่อทำบุญเมืองสงขลา และร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำเมืองตามหลักศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมสวดดุอาอ์ขอพร ตามหลักศาสนาอิสลาม และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โพชฌงค์ นพเคราะห์ ตามหลักศาสนาพุทธ โดยพระเถระ ระดับเจ้าคณะปกครอง และพระสงฆ์ 108 รูป และตลอดทั้งคืนนี้ ยังจะร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เสริมสิริมงคล และเช้าวันนี้ จะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป โดยเชื่อว่า จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านเมือง