ยานขนส่งอวกาศแอตแลนติสกลับมาถึงโลกแล้วเมื่อเวลา 19.48 นาฬิกาตามเวลาของไทยในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ยานขนส่งอวกาศแอตแลนติสเดินทางกลับถึงโลกแล้วในวันนี้โดยได้บนลงสู่พื้นโลกเมื่อเวลา 08.48 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 19.48 น.ตามเวลาของไทยที่ศูนย์อวกาศ เคนเนดี้ในรัฐฟลอริด้าหลังจากแยกตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือไอเอสเอสเมื่อเมื่อวานนี้ การเดินทางกลับโลกของยานแอตแลนติสครั้งนี้เป็นนับเป็นการปฏิบัติภาระกิจครั้งที่ 32 และเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ยานนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การนาซามานาน 25 ปีและเดินทางในอวกาศเป็นระยะทางถึง 185 ล้านกิโลเมตร