ผู้ว่าฯ นำหน่วยเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มประชาชน เฉลิมพระเกียรติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลายหน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้ม คืนความสดใสให้ชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่งจัดเวทีรำวงย้อนยุค สร้างความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ วันนี้(26 พ.ค.)นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น อปต.ทุกแห่ง และประชาชนกว่า 1,000 คน กล่าวคำปฏิญาณ ประกาศเจตนารมย์ปกป้องสถาบัน ตามโครงการบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 จากนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน มอบเงินกู้ยืมตามโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สาขา คอนสวรรค์ จำนวน 5 ราย จำนวนเงินกว่า 5 แสนบาท และสิ่งของที่จำเป็นอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ของปศุสัตว์จังหวัด มีผู้ใจบุญไถ่ชีวิตโค และมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกร นำไปเลี้ยง จำนวน 42 ราย และอีกหลากหลายกิจกรรม