จุฬาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสยามสแควร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.อ.น.พ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลจัดการทรัพย์สิน พื้นที่สยามสแควร์ เปิดเผยว่า จากกรณีการชุมนุมของคนเสื้อแดง ทำให้ร้านค้าต่างๆ ซึ่งอยู่บริเวณสยามสแควร์ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ทั้งจากไฟไหม้ และหลายร้านไม่สามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้ เบื้องต้นจึงให้ผู้ค้าทุกคน ที่ได้รับความเดือดร้อน มาลงทะเบียนเพื่อรวบรวมมูลค่าความเสียหาย ทั้งของจำนวนทรัพย์สิน และจำนวนผู้ประกอบการ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยตรง ทั้งนี้ จะนำเสนอคณะกรรมการดูแลพื้นที่ ซึ่งคาดว่า จะประชุมได้โดยเร็วที่สุด ในสัปดาห์หน้าว่า จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาด้านใดได้บ้าง แต่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วย เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ส่วนจะสามารถให้ผู้ประกอบการ เข้ามาค้าขายตามปกติได้เมื่อใดนั้น ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่คืน ให้ทางกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. ผู้ประกอบการในส่วนที่ถูกเพลิงไหม้ บริเวณโรงหนังสยาม จะรวมตัวกัน ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เพื่อเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด