จ.ยะลา จัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดประจำปี 25 พ.ค.- 4 มิ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา จัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดประจำปี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายนนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยะลาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวยะลา และจังหวัดใกล้เคียงได้พักผ่อนหย่อนใจในรอบปี และยังเป็นการหารายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจกาชาดยะลา โดยใน วันเปิดงาน จะมีการอัญเชิญหลักเมืองจำลองขึ้นประดิษฐานบนราชรถแห่ไปรอบเมืองยะลา ตามด้วยขบวนของดีจาก 8 อำเภอ และหน่วยงานต่างๆ กว่า 40 ขบวน อย่างตระการตา สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ สมาชิกอาสารักษาดินแดน ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยกำหนดจุดตรวจ จุดสกัด ทุกเส้นทางก่อนเข้างาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาเที่ยวงานเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากที่สุด