ชาวเชียงรายถือฤกษ์ดีพืชมงคลดำนาหว่านข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องใน วันพืชมงคล ในส่วนของจังหวัดเชียงราย จากการตระเวนตรวจตามพื้นที่ ท้องนาทั่วไป พบว่า เกษตรกรได้ถือเอาฤกษ์ดีในวันนี้ ในการดำนารวมไปถึงการหว่านกล้าข้าว ซึ่งจากการสอบถามชาวนา ในเขตพื้นที่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า วันนี้ ถือเป็นฤกษ์ดีอย่างมาก จึงต้องหยุดการดำเนินการของชาวนาเอง ในขณะเดียวกัน ชาวนาบางแห่ง เริ่มเก็บเกี่ยวนาปรัง ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งถือว่าได้ผลผลิต ดีอย่างมาก ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของฤดูแล้งที่ผ่านมา จังหวัดเชียงราย จะไม่ได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งมากเท่าไร แต่ในนาปี ทางชาวนาจะมีการดูน้ำอีกครั้งว่า จะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ แต่ในการเตรียมความพร้อมไว้ ตลอดฤดูกาลทำนา เนื่องจากทางอุตุนิยมวิทยา คาดว่า อาจจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นมาได้

ขณะที่ ชาวนา จ.พิจิตร ในเขตพื้นที่ชลประทาน และผู้ที่สามารถสูบน้ำบาดาล เพื่อทำการเกษตรได้ วันนี้ต่างถือเป็นฤกษ์ดี เนื่องในวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ลงมือไถ่หว่านปลูกข้าวนาปี กันอย่างคึกคัก โดยชาวนา จ.พิจิตร ส่วนใหญ่ปีนี้ เลือกที่จะใช้พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทาน ต่อเพลี้ยกระโดด ตามคำแนะนำของทางราชการ ถึงแม้ฤดูกาลที่ผ่านมา ชาวนาต้องประสบปัญหา ทั้งราคาข้าวตกต่ำ โรคแมลง ศัตรูพืช รวมถึงภัยแล้ง จากภาวะโลกร้อน แต่ชาวนาก็ถือว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ชาวนามีหน้าที่ทำนา จึงต้องยึดมั่นทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมั่นใจว่า หลังจากเสร็จราชพระพิธี พืชมงคล แล้ว มั่นใจในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะทำให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งขณะนี้ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เช้าตรู่ จนถึงขณะนี้ ก็มีฝนตกโปรยปรายลงมา สร้างความชุ่มฉ่ำ ให้กับผืนนาแล้วด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นฤกษ์ดี ในการลงมือไถ่หว่าน