ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ในการแปรรูปลิ้นจี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ในการแปรรูปลิ้นจี่เพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชูชีพ ชีพอุดม ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีองค์ความรู้ บุคลากร และเครื่องมือ พร้อมให้บริการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังประชาชน ในหลายๆด้าน ด้านเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็เป็นด้านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้ ได้มีการทำโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัยที่สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วได้แก่ โครงการวิจัย การแปรรูปผลไม้เป็นสุรากลั่น ซึ่งลิ้นจี่ ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาหาข้อมูล พัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตไวน์ และสุรากลั่นจากลิ้นจี่ นอกจากนี้ที่โรงงานนำร่องอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังมีเครื่องมือ เครื่องจักร ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น เครื่องบรรจุผลไม้กระป๋อง ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชาวบ้าน และคาดหวังว่า องค์ความรู้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา การจัดการผลไม้ไม่ให้ล้นตลาด ในช่วงฤดูของผลไม้ชนิดต่างๆ