โครงการประกวดภาพถ่าย-แต่งคำอาเศียร

โครงการประกวดภาพถ่าย-แต่งคำอาเศียร
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในวโรกาสครบ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส "พระคู่ขวัญ ล้นเกล้าฯ ชาวสยาม" ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ขอเชิญผู้ที่รักและชื่นชอบในการถ่ายภาพ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" และโครงการประกวดแต่งคำอาเศียรวาท ในหัวข้อ "พระคู่ขวัญ ล้นเกล้าฯ ชาวสยาม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส "พระคู่ขวัญ ล้นเกล้าฯ ชาวสยาม" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวไทยทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านภาพถ่าย และคำอาเศียรวาทที่สื่อถึงความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน

โดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2553 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 

ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตดุสิต ( www.office.bangkok.go.th/dusit ) และ เว็บไซต์สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ( www.thaifpt.org )

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงาน ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.office.bangkok.go.th/dusit, www.thaifpt.org  โทรศัพท์ 0-2241-3334 /  081-903-1051