ปชช.เชื่อ “ทักษิณ” มีบทบาทให้คำปรึกษาพรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยราชทัณฑ์พักโทษ

ปชช.เชื่อ “ทักษิณ” มีบทบาทให้คำปรึกษาพรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยราชทัณฑ์พักโทษ

ปชช.เชื่อ “ทักษิณ” มีบทบาทให้คำปรึกษาพรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยราชทัณฑ์พักโทษ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“นิด้าโพล”ปชช.50.38% เชื่อ “ทักษิณ”จะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทย ขณะ 40.0% ไม่เห็นด้วยราชทัณฑ์พิจารณาลดโทษ หรือพักโทษ แต่ 28.93% ยังเชื่อม็อบต้าน”ทักษิณ”จะไม่สามารถจุดติด

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 20-22 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับอำนาจของกรมราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ โดยการสุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

จากการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษให้กับนักโทษหลังจากศาลมีคำพิพากษา พบว่า ร้อยละ 40.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 19.47 ระบุ เห็นด้วยมาก, ร้อยละ 19.16 ระบุ ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 18.01 ระบุ ค่อนข้างเห็นด้วย และ ร้อยละ 3.36 ระบุ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษของกรมราชทัณฑ์ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ พบว่า ร้อยละ 41.69 ระบุ เห็นด้วยมาก, ร้อยละ 24.58 ระบุ ค่อนข้างเห็นด้วย,ร้อยละ 24.27 ระบุ ไม่เห็นด้วยเลย, ร้อยละ 8.70 ระบุ ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.76 ระบุ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองหลัง “ทักษิณ ชินวัตร” ได้รับการพักโทษ ร้อยละ 50.38 ระบุ “ทักษิณ” จะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทย, ร้อยละ 28.93 ระบุ การชุมนุมต่อต้าน “ทักษิณ” จะไม่สามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่, ร้อยละ 26.72 ระบุ คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทที่มากขึ้นของ”ทักษิณ”  ร้อยละ 21.68 ระบุ การชุมนุมต่อต้าน”ทักษิณ” จะสามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่, ร้อยละ 19.69 ระบุ การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเข้มข้นขึ้น, ร้อยละ 19.24 ระบุ เร็ว ๆ นี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี, ร้อยละ 17.63 ระบุ”ทักษิณ”  จะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้ว, ร้อยละ 17.02 ระบุ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน จะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ,ร้อยละ 14.43 ระบุ ประเทศไทยจะดูเหมือนมีนายกรัฐมนตรี สองคน, ร้อยละ 12.21 ระบุ ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองยังคงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยละ 11.15 ระบุ ศูนย์กลางอำนาจทางการเมือง
จะย้ายไปอยู่ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า, ร้อยละ 11.07 ระบุ จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี” จาก “เศรษฐา” เป็น “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร”, ร้อยละ 9.54 ระบุ คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะสูงขึ้น
จากบทบาทที่มากขึ้นของ”ทักษิณ”, ร้อยละ 6.11 ระบุพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเป็นมิตรกันมากขึ้น และร้อยละ 10.00 ระบุ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook