โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด

โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นความร่วมมืออย่างจริงจังของภาครัฐและเอกชน ในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฯและสร้างระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยได้เริ่มดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีมาตรการและวิธีการดำเนินงานแก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างไร ติดตามได้ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทุกวันพุธ เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี