นพค. 14 พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เตรียมเครื่องมือ รถบรรทุกน้ำครบถ้วน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นพค. 14 พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เตรียมเครื่องมือ รถบรรทุกน้ำครบถ้วน (27 มี.ค..53) พันเอกสำราญ ไชยริปู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 (นพค.14) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดตราดได้ประกาศให้ 6 อำเภอของจังหวัดตราด เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหาภัยแล้ง หน่วย นพค.14 ได้มีความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งไม่ใช่แค่พื้นที่ อ.บ่อไร่ และ อ.เขาสมิง ของจังหวัดตราด แต่พื้นที่รับผิดชอบของ นพค. 14 สามารถที่จะส่งกำลังพล และอุปกรณ์ เข้าไปช่วยเหลือในจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากปีนี้ภัยแล้งปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดตราดได้มอบหมายพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กับทางหน่วยฯ เพิ่มจาก 4 ตำบล เป็น 12 ตำบล ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งรถบรรทุกน้ำ บุคลากร และเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขึ้นที่หน่วยทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หมู่ 7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3959-1019

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด