บุรีรัมย์มั่นใจน้ำอ่างเก็บน้ำพอผลิตประปา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้ง ที่คุกคามในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้น้ำอ่างเก็บน้ำของจังหวัด ทั้ง 23 แห่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำดิบ ใช้ผลิตน้ำประปาให้บริการ ในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ขณะนี้เหลือปริมาณน้ำ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็น 53% ของปริมาณกักเก็บ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เหลือน้ำกักเก็บ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 47.8% ของปริมาณกักเก็บ ซึ่งคาดว่า จะมีน้ำดิบเพียงพอในการใช้ผลิตประปาบริการ ในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ ด้าน ชลประทานบุรีรัมย์ วอน ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ กรณีเกิดภาวะความแห้งแล้งยาวนาน หรือ ฝนทิ้งช่วง ขณะเดียวกัน ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เพื่อบริการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชอายุสั้น และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง หากพื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง ก็จะสามารถขอใช้บริการได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด