มติกก.สอบเขายายเที่ยงยึด313ไร่คืนหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาย ชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียน - ป่าเขาเขื่อนลั่น (เขายายเที่ยง) จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติ
เสนอว่า ที่ดินทั้งหมด ที่อยู่ในพื้นที่ผังแปลงที่ดินทำกิน 313 ไร่ รวมถึงบ้านพักบนเขายายเที่ยงของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ยกเว้นบ้านของนายโจก สวัสดี ที่ยังเป็นผู้ครอบครองรายเดิมตามมติครม.
เดิม จะต้องรื้อถอนบ้าน และคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำไปฟื้นฟูให้เป็นสภาพป่า เนื่องจาก ไม่ใช่ผู้ครอบครองรายเดิม ตามมติครม.2518 และเป็นพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์โซน ซี ด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการจะเสนอให้กับนาย ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด