ไทยร่วมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาแพทย์ท้องถิ่นประเทศลุ่มน้ำโขง ผลักดันจัดทำแผนที่แหล่งสมุนไพร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยร่วมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาแพทย์ท้องถิ่นประเทศลุ่มน้ำโขง ผลักดันจัดทำแผนที่แหล่งสมุนไพรตั้งศูนย์พืช เขตร้อนรักษาโรคอย่างตรงจุด สร้างรายได้ให้ชุมชน นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า จากการเดินทางเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา ของประชาชนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง โดยมี 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย จีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแต่ละประเทศได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาทางการแพทย์ท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลรักษาโรค ทั้งนี้ในส่วนประเทศไทย โดยวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำเสนอหลักสูตรแพทย์การนำสมุนไพรไทยมาทำยารักษาโรคแก่ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือ การรักษาอวัยวะภายใน และการสาธิตวิธีการรักษาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น การตอกเส้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่ประชุม เห็นว่า ควรจัดทำแผนที่แหล่งสมุนไพรแต่ละประเทศ ตั้งศูนย์พืชสมุนไพรเขตร้อนขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร สำหรับใช้ในการทดลอง ค้นคว้าวิจัย โดยจะส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพร เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการรักษาโรคอย่างตรงจุด รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ ระหว่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จะร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนให้ชุมชน ในเขตภาคเหนือปลูกพืชสมุนไพรต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจ ให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญในการใช้พืชสมุนไพรไทย แทนการรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด