ชลประทานตราด ระบุ การก่อสร้างระบบส่งน้ำทั้ง 5 แห่ง จะแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคตได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด ระบุ การก่อสร้างระบบส่งน้ำทั้ง 5 แห่ง จะแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคตได้ นายอนุวงศ์ วิบูลย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เปิดเผยว่า ขณะนี้ชลประทานตราด อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ และระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ขยายในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยคลองส่งน้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร สำหรับการก่อสร้างและขยายคลองส่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เพราะที่มีอยู่นั้นไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงได้เสนอของบประมาณก่อสร้างขยายคลองส่งน้ำดังกล่าวให้มีความลึกและกว้างมากกว่าเดิม พร้อมทั้งก่อสร้างถนนบนขอบคลองส่งน้ำให้กว้างกว่าเดิมทั้ง 2 ด้าน สำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบายน้ำบริเวณหมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลหนองคันทรง แห่งนี้เป็น 1 ใน 5 แห่ง ที่กำลังก่อสร้างอยู่ โดยผู้รับเหมาจะเร่งก่อสร้างในส่วนที่เป็นร่องน้ำคอนกรีตก่อน เพื่อจะได้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง สำหรับประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับหลังจากโครงการนี้เสร็จ คือ เพิ่มปริมาณน้ำรองรับความต้องการจากเดิม 17,500 ไร่ เป็น 30,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจังหวัดตราดจะมีปริมาณน้ำในอ่างเพียงพอสำหรับการเกษตรและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตราดได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด