เว็บไซต์ประกาศผลสอบโอเน็ตวันแรกของ สทศ. ล่มในช่วงเช้า ทำให้นักเรียนเข้าตรวจผลสอบไม่ได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ประกาศผลสอบโอเน็ตวันแรกของ สทศ. ล่มในช่วงเช้า ทำให้นักเรียนเข้าตรวจผลสอบไม่ได้ ขณะที่ ผู้อำนวยการ สทศ. ยืนยัน จัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้รองรับถึง 16 เครือข่าย นายรัชชพงษ์ ศิริฤกษ์อุดมพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า ได้เข้าเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และเว็บไซต์เครือข่ายที่ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ม.6 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.30 น. แต่เว็บไซต์ล่มทั้งหมด เพราะลิงก์ของเว็บไซต์เครือข่ายต่างๆ เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเดียวกันคือของ สทศ. จึงไม่ช่วยแก้ปัญหาเว็บไซต์ล่ม เมื่อเด็กจำนวนมากเข้าไปตรวจผลสอบพร้อมกัน ดังนั้น สทศ. จึงน่าจะส่งข้อมูลผลสอบโอเน็ตให้กับเว็บไซต์ต่างๆ ช่วยประกาศผลโดยไม่ต้องเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ สทศ. และอยากฝาก สทศ. ดำเนินการให้เด็กเข้าไปตรวจสอบผลสอบโอเน็ตได้ก่อนเวลาประกาศ เพื่อลดปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตหนาแน่น ด้าน ศาสตราจารย์ อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ปัญหาเด็กไม่สามารถเข้าระบบดูคะแนนสอบโอเน็ต ในการประกาศผลวันแรกได้นั้นเป็นเหตุที่มักเกิดขึ้นตามปกติ บางทีเด็กอาจปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าดูคะแนนไม่ถูกต้อง หรืออาจใช้ระบบพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดการติดขัดในการเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม สทศ. ได้จัดเครือข่ายให้เด็กตรวจสอบคะแนนทางอินเทอร์เน็ตได้ถึง 16 เครือข่าย หากเครือข่ายใดติดขัด ก็สามารถเปลี่ยนไปดูในเครือข่ายอื่นที่รองรับได้ ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการถูกผู้ไม่หวังดีสร้างระบบโจมตีทำให้เด็กเข้าไม่ถึงข้อมูลในเว็บไซต์ สทศ. เหมือนช่วงการรับสมัครสอบโอเน็ตปีที่แล้ว ที่ สทศ. ต้องปิดการใช้เว็บไซต์ชั่วคราวถึง 3 วัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด