จ.จันทบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ในงานด้านมรดกวัฒนธรรมไทย ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรมหลากหลายสาขา โดยจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเดินผ้าไทยเทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีไทย มหกรรมประกวดกลองยาว กิจกรรมยุวทูตวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี การแสดงอังกะลุง จากโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาค และการแสดงบนเวที ของศิลปินพื้นบ้านจาก 10 อำเภอ จึงขอเชิญประชาชน ร่วมงานดังกล่าวในวันที่ 2 เมษายนนี้ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด