จังหวัดยะลา เชิญชวนข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 พร้อมชมนิทรรศการ เทิดพระเกี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลากำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.พิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จากนั้น พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2552 ซึ่งในปีนี้ มีบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลาจำนวน 10 คน วงเวลา 09.00 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "องค์ภูมินทร์ เกื้อกูลถิ่น แผ่นดินไทย บริเวณชั้นล่าง ของอาคารศรีนิบง โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2553 นี้ นอกจากนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP และผลิตผลจากโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ยังให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ ให้กับสัตว์เลี้ยง และ การจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการ ร่วมบริจาคโลหิต และเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด