สมุทรปราการจัดงานวันที่ระลึก "มหาเจษาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า(รัชกาลที่3) ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 08.15 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และเพื่อแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรปและอเมริกา เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชตราบจนปัจจุบัน จากนั้น จังหวัดสมุทรปราการ จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2553 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จะได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่นของจังหวัด พร้อมทั้ง ให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจน พนักงาน ลูกจ้าง ของจังหวัดสมุทรปราการด้วย สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะเข้ารางวัลในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 ได้แก่ นางสุดสวาท พ่วงพงษ์ อายุ 53 ปี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และ นางพรเพ็ญ นิสากนิษฐ์ อายุ 52 ปี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สถานีอนามัยตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน/

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด