เผยกระเป๋าผู้โดยสารเครื่องบินสูญหาย 25 ล้านใบในปีที่แล้ว

เผยกระเป๋าผู้โดยสารเครื่องบินสูญหาย 25 ล้านใบในปีที่แล้ว

เผยกระเป๋าผู้โดยสารเครื่องบินสูญหาย 25 ล้านใบในปีที่แล้ว เกี่ยวกับ กระเป๋าหาย

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท SITA ซึ่งเชี่ยวชาญบริการแก้ปัญหาด้านไอทีและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ รายงานว่า ในปี 2552 มีจำนวนกระเป๋าสูญหายตามท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วโลกประมาณ 25 ล้านใบ ทำให้อุตสาหกรรมสายการบินต้องสูญเสียเงินไปถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (82,500 ล้านบาท)

ข้อมูลที่เกิดจากการติดตามกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร ระบุว่า กระเป๋าจำนวน 52% ที่สูญหาย เกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนเครื่องบิน และอีก 16% เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำกระเป๋าบรรทุกขึ้นเครื่องบิน นอกจากนี้ ยังเกิดความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น การติดป้ายส่งกระเป๋าขึ้นเครื่องบินผิดลำ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่จุดคัดแยกกระเป๋าเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน

อย่างไรก็ตาม กระเป๋าส่วนใหญ่ที่ถูกแจ้งว่าสูญหาย เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและส่งกลับคืนเจ้าของได้ภายใน 48 ชั่วโมง แต่มีอยู่ร้อยละ 3.4 หรือประมาณ 850,000 ใบ ที่ยังตามไม่พบ หรือถ้าตามพบก็ยังไม่มีใครมาอ้างเป็นเจ้าของ

ถึงแม้ว่ามีกระเป๋าหลายล้านใบที่สูญหายเมื่อปีที่แล้ว แต่ก็เป็นตัวเลขที่ลดลงจากเมื่อปีก่อน 23.8% สาเหตุประการหนึ่งคือจำนวนผู้โดยสารลดลง ประกอบกับระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้นอีกทั้งผู้โดยสารเลือกที่จะเดินทางด้วย การลดจำนวนกระเป๋าเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมพิเศษ ช่วยให้สถานการณ์กระเป๋าหายที่สนามบินลดลง

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด