เตือนเช็กชื่อมหา''ลัยก่อนเรียนหมอยา

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาเภสัชกรรม ได้แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ขอเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และระหว่างนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตร ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมยังไม่ได้รับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง แต่มีมหาวิทยาลัยบางแห่งกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ โดยไม่แจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าหลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ดังนั้น สกอ.ขอเือนนักเรียนที่ต้องการจะสมัครเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมหรือยัง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม http://www.tpecs.org/ course_name.php

นักเรียนที่ต้องการจะเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้น ๆ หรือยัง เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และม.ราชธานี ที่ต้องเสียท้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการเรียนอีก รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวและว่า ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ และผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้ว จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.สงขลานครินทร์ ม.มหิดล ม.มหาสารคาม ม.ศรีนค รินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.รังสิต ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ม.อุบลราชธานี.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด