ฮาราลด์เป็นนายกส.ขี่ม้าฯคนใหม่

เสธ.ไอซ์ พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต นายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ที่โรงแรมเรดิสัน เมื่อ 24 มี.ค. มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งก่อนจะมีการลงคะแนน พล.อ.ไตรรงค์ กล่าวว่า ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มา 6 ปี 3 สมัย จึงอยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาบริหารงานบ้าง ส่วนตัวอยากจะฝากคณะ กรรมการบริหารชุดใหม่ รวมทั้งสโมสร สมาชิก ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ด้วยความสามัคคีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว

จากนั้นเข้าสู่วาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยมีผู้แทน 36 จาก 39 สโมสรสมาชิก ที่มีสิทธิออกเสียงเข้าร่วมเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อของ นายฮาราลด์ ลิงค์ อุปนายกสมาคมฯ และประธานสหพันธ์ขี่ม้างอาเซียน กับ พล.ต.ศุขเกษม องคะศิลป์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ขึ้นเป็นนายกสมาคมฯ และผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายฮาราลด์ เป็นฝ่ายชนะ พล.ต.ศุขเกษม 21-12 เสียง มีบัตรเสีย 2 ใบ และงดออกเสียง 1 ใบ ส่งผลให้ นายฮาราลด์ ลิงค์ ได้เป็นนายกสมาคมขี่ม้าฯ คนใหม่ มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2553-2555)

ภายหลังได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมขี่ม้าฯ คนใหม่ นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ตนจะทุ่มเทการทำงานให้กับสมาคมขี่ม้าฯ อย่างเต็มที่พร้อมทั้งเปิดกว้างให้สโมสรสมาชิกเข้ามาร่วมกันทำงานด้วย โดยจะเปิดรับทุกความคิดเห็นทั้งในเชิงลบและ เชิงบวก เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานนำพาสมาคมฯ ไปสู่การพัฒนา ภายใต้นโยบายการสร้างความสามัคคี เป็นหลัก พร้อมทั้งจะผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันขี่ม้ารายการนานาชาติขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของความเป็นเลิศนั้นจะยังคงใช้นักกีฬาชุดเดิมเข้าแข่งขัน มีเป้าหมายหลักคือการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่นครกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งส่วนตัวตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าเหรียญทองในประเภทอีเว้นติ้งมาให้ได้ เนื่องจากเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เราเคยได้เหรียญทองมาแล้ว

ส่วนสรุปงบดุลประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 ปรากฏว่า มีรายได้รวม 4,575,074.48 บาท และมีรายจ่ายรวม 5,168,281.85 บาท สรุป มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 593,207.37 บาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด