สวท.สุไหงโก-ลก จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1431 ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.สุไหงโก-ลก จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1431 ประจำปี 2553 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ วันนี้ (24 มี.ค.53) ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นางสาวระวีวรรณ แสงโชติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก เป็นประธานจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1431 โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานกว่า 80 คน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.สุไหงโก-ลก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดงานในวันนี้ เริ่มด้วย การอ่านบัรซางี การร่วมกล่าวซาลาวัต สรรเสริญแก่ท่านศาสดา นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) และดูอาร์ขอพรฯ จากนั้น ผู้ร่วมงานได้ร่วมรับประทาน โดยพร้อมเพรียงกัน ด้านนายอับดุลวาฮะ เจ๊ะปอ อุสตาซสอนศาสนา จากชุมชนท่าโรงเลื่อย เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่ง หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม และชุมชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้น ถือเป็นนิมิตรอันดี สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีงาม ทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจเจ้าหน้าที่มากขึ้น และด้วยความเอื้ออาทรของ สวท.สุไหงโก-ลก ที่ได้บูรณาการช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้ประชาชน ในชุมชน ต้องการให้กิจกรรมเช่นนี้ ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้เกิดความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด