รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ครม.อนุมัติงบกลาง 265 ล้านบาท พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ 3 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ครม.อนุมัติงบกลาง 265 ล้านบาท พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศภายใน 3 ปี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (23 มีค 53) เห็นชอบอนุมัติงบกลาง 265 ล้านบาท พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนทั่วประเทศ ในด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กประถมวัยเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและสมองอย่างสมวัย โดยกำหนดแผนพัฒนา 3 แผน คือ การมอบหนังสือเล่มแรกหรือบุ๊คสตาร์ท(Book start) จำนวน 3 เล่ม ให้พ่อแม่นำไปเป็นสื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดทั่วประเทศ แผนที่ 2 จัดอบรม อสม. และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการเล่านิทาน ให้สามารถแนะนำวิธีการเล่านิทานอย่างถูกวิธี และแผน 3 อบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานศูนย์เด็กเล็ก 375 แห่ง ให้มีความรู้ ทักษะในการเล่านิทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า จะเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่ 20,000 แห่ง ให้ได้ภายในปี 2555 โดยจะต้องผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดชัดเจน ทั้งด้านกายภาพ เครื่องมือของศูนย์ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับเด็ก เช่น ส่วนสูง น้ำหนักตัว เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด