นักวิจัยเนคเทค พัฒนากล้องอัจฉริยะส่องตรวจมะเร็งพื้นผิวระยะเริ่มต้นได้สำเร็จ เครื่องแรกในภูมิภาคเอเชี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยเนคเทค พัฒนากล้องอัจฉริยะส่องตรวจมะเร็งพื้นผิวระยะเริ่มต้นได้สำเร็จ เครื่องแรกในภูมิภาคเอเชีย เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานให้กับแพทย์ประมวลผลได้ทันทีในรูปแบบ 3 มิติ ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ หัวหน้าทีมจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นมะเร็งพื้นผิวของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด และมีผู้ป่วยจำนวนร้อยละ 80 ต้องเสียชีวิตจากมะเร็งพื้นผิว ดังนั้น ทีมนักวิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนา "เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะทางการแพทย์ เพื่อสงตรวจและถ่ายภาพในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งในระยะเริ่มต้น ได้สำเร็จ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 17 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องแรกของภูมิภาคเอเชียและเป็นเครื่องที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งพื้นผิวระยะเริ่มต้นได้ทันที โดยไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์ที่ห้องทดลอง โดยแพทย์เพียงส่องกล้องก็จะฉายแสงอินฟาเรดในการค้นหามะเร็งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ มะเร็งภายในร่างกาย อย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง ที่มีขนาดเล็กประมาณ 5 มิลลิเมตร และตรวจมะเร็งภายนอก เช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งในช่องปาก ซึ่งสามารถส่องได้ลึก 500 600 ไมครอน พร้อมกับจะประมวลผลด้วยระบบ 3 มิติได้ทันที ส่วนความพิเศษของเครื่องนี้จะตรวจหาความผิดปกติในระดับเซลล์ที่มีชีวิตก่อนที่จะมีชิ้นเนื้อร้ายยื่นออกมา อย่างไรก็ตาม กล้องตรวจหามะเร็งดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และอัตราการเสียชีวิต รวมทั้ง ต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาสูง 8-10 ล้านบาท ขณะที่เครื่องที่พัฒนานี้มีราคาเพียง 1.5-2 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ ในอนาคตทีมนักวิจัยมีแนวโน้มจะพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้มีต้นทุนถูกและขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการใช้งานทางการแพทย์ด้วย สำหรับผลงานนี้จะนำไปจัดแสดงในงานประชุมวิชาการประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรืองาน NAC 2010 ในวันที่ 29-31 มีนาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด