ไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนฟิลิปปินส์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนฟิลิปปินส์ หวังสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นจริงภายในปี 2558 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียน (AMCA) ครั้งที่ 4 ณ เมืองคลาร์ก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2553 ว่า การประชุมในครั้งนี้ประเทศสมาชิกจะหารือเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณอาเซียนเป็นหัวข้อหลัก เพื่อร่างแผนงานประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียนนำไปสู่การก่อตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 อาทิ การเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเสริมสร้างอุตสาหกรรมและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การคุ้มครองเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการขยายโอกาสให้กับทุกคนโดยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในบริบทวัฒนธรรม สำหรับการประชุมจะมีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวัฒนธรรมและศิลปะจากกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3 ซึ่งประเทศไทยมีนางโสมสุดา ลียะวนิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกรรมการมรดกโลกเป็นผู้แทน จากนั้น จะนำผลประชุมที่ได้เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียนบวก 3 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ พร้อมกันนี้ยังเตรียมนำเรื่องการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการเคารพเอกลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หารือร่วมกับประเทศสมาชิกด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้นำรัฐมนตรีอาเซียนสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของไทย ส่วนตัวจะชี้แจงเป็นรายบุคคล คงไม่นำเรื่องดังกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด