กรมทรัพยากรธรณีซ้อมรับเหตุการณ์ภัยดินถล่มที่อำเภอแม่ทา ลำพูน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อการป้องกัน การเฝ้าระวังภัย ลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบล่วงหน้า นายอดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจำลองเหตุการณ์ภัยดินถล่มและซักซ้อมอพยพราษฎรหนีน้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 26 มีนาคม ณ บ้านทาปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยเชิญชวนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากการสืบค้นของกรมทรัพยากรธรณีทำให้ทราบว่าอำเภอแม่ทามีเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำป่าเกิดขึ้นหลายครั้ง และตรวจวัดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกบริเวณแม่ทาซึ่งยังมีการเคลื่อนที่อยู่ จึงจำลองเหตุการณ์ว่ามีฝนตกหนักมากบนดอยขุนตาลและบนดอยทางไปสันกำแพงเชียงใหม่ มีดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เครือข่ายอาสาสมัครกรมทรัพยากรธรณีที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงแจ้งให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทราบเพื่อเตรียมพร้อมอพยพเคลื่อนย้ายราษฎร ทั้งนี้เพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานการป้องกันเตือนภัย สร้างความพร้อมรับมือกับภัยดินถล่ม การให้ความช่วยเหลือประชาชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล หน่วยงานที่ร่วมโครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมกว่า 400 ราย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด