กรมอนามัย เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงระวังติดเชื้อทางเดินอาหารจากการใช้ห้องน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอนามัย เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงระวังติดเชื้อทางเดินอาหารจากการใช้ห้องน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่พบห้องน้ำวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 11 นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการใช้ห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะของกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงว่า การใช้ห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย ซี่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง อหิวาต์ ไทยฟอยด์ บิด และไวรัสตับอักเสบเอ พร้อมกันนี้เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ห้องน้ำควรล้างมือทุกครั้ง ทิ้งของเหลือและสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญควรล้างทำความสะอาดหลังใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของตนเอง และผู้ใช้ถัดไป ทั้งนี้กรมอนามัยยังได้ทำการสำรวจห้องน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการติดเชื้อของประชาชน โดยพบว่าห้องน้ำวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 11 ขณะที่ห้องน้ำในโรงพยาบาล อุทยานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 80 อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า ห้องน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานมักพบเชื้อแบคทีเรียมากที่สุดในสายฉีกน้ำ รองลงมาคือ พื้น และที่กดน้ำทิ้ง โดยทางกรมอนามัยเตรียมจัดสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำทั่วประเทศก่อนเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 1 ถึง 7 เมษายนนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด