อบจ.อุบลฯอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบจ.อุบลฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เปิดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 26 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์อบรมชั่วคราวเขื่อนสิรินธร พัทยาน้อย อำเภอสิรินธร เพื่อเป็นการซักซ้อมเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงการประกอบอาชีพทางน้ำ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสีย สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดอุบลราชธานี 120 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรู้ถึงขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด แบบปฏิบัติภาคสนาม เกี่ยวกับพื้นฐานความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพ การฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การฝึกปฏิบัติใช้เรือท้องแบน เรือหางยาว และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีวิทยากรจาก ตชด. 22 , ป้องกันภัยและพลเรือน มูลนิธิจีตัมเกาะ ภายหลังจากฝึกอบรมครบหลักสูตร อาสาสมัครจะได้รับวุฒิบัตรในวันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด